Privacy Statement

Privacy Statement

Wie zijn we
Vunique Media Vunique Media, gevestigd in Haarlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@vunique-media.nl
0625060635

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vunique Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze klantgegevens worden bijgehouden in een klantenbestand. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam contactpersoon bedrijf
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens bedrijf
– Telefoonnummer contactpersoon en telefoonnummer bedrijf
– E-mailadres
– Afgenomen producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@vunique-media.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vunique Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
Om uw betaling correct te laten afhandelen, stellen wij een factuur op. Op dit factuur komt uw bedrijfsnaam, de afgenomen dienst en de kosten hiervan te staan. De facturen worden opgebouwd via Moneybird. 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Eens in de zoveel tijd zullen wij een nieuwsbrief versturen. Bij het versturen van een nieuwsbrief houden wij bij wanneer en of u de nieuwsbrief heeft geopend. Ook kunnen wij zien waar u op heeft geklikt in de nieuwsbrief.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Mochten wij goederen of diensten bij u moeten afleveren, zullen wij uw adresgegevens gebruiken.
– Vunique Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Onze belastingaangifte wordt gedaan door onze belastingadviseur. De belastingadviseur ontvang de inkoop- en verkoop facturen van het bedrijf. En kan dus ook zien welk bedrijf, welk product heeft afgenomen bij ons.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vunique Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vunique Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vunique Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vunique Media deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Uw bedrijfsgegevens en afgenomen producten worden o.a. gedeeld met onze belastingadviseur en De Belastingdienst. Via de software van Moneybird worden onze offertes en facturen verstuurd. 

De producten die worden ontworpen of gebouwd worden weergegeven in onze portfolio op de website en/of op onze Facebookpagina. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vunique Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies
    Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
  • Analyticscookies
    Via Google Analytics wordt uw surfgedrag bijgehouden. Dit is geheel anoniem en worden geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers navigeren door de website.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten) die worden ingeladen. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vunique Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@vunique-media.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vunique Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@vunique-media.nl

 

Een website laten ontwerpen bij Vunique Media?

In een vrijblijvend gesprek lichten we graag de mogelijkheden voor een website toe. Daarin kunnen we dan ook jouw wensen en eisen bespreken en hopelijk kunnen wij jou vanaf dat punt verder helpen.

Ben je net een nieuw bedrijfje gestart of heb je nieuwe visitekaartjes nodig in de huisstijl van jouw bedrijf? Wij ontwerpen en bedrukken graag jouw visitekaartje.

Promotiemateriaal nodig? Denk aan flyers, brochures of roll up banners. Wij realiseren het graag voor jouw bedrijf.

Meer uit je huidige website halen? Of een nieuwe website laten ontwerpen en realiseren? Dat kan allemaal bij ons!